Dėstytojai

Vardas, pavardė Pareigos Dėstomi dalykai Kursniai darbai Praktikos Kontaktai
REDA ADOMAITIENĖ Asistentė Organizacijų sociologija  -  - reda.adomaitiene@gmail.com
ONA ADOMAVIČIENĖ Asistentė  -  - Biuro darbo organizavimo praktika, Specialybės baigiamoji praktika, Personalo darbo organizavimo praktika ona.adomaviciene@akolegija.lt
REGINA BARTKEVIČIŪTĖ Lektorė Specialybės anglų kalba, Anglų kalba I  -  - regina.bartkeviciute@akolegija.lt
EVALDAS BURZDIKAS Lektorius Teisės pagrindai, Darbo teisė  -  - evaldas.burzdikas@kat.lt
LIUDA NERINGA ČIŽINAUSKIENĖ Lektorė Filosofija, Verslo filosofija  -  - liuda.cizinauskiene@akolegija.lt
VIDA GUMAUSKIENĖ  Asistentė -  - Biuro darbo organizavimo praktika, Taikomųjų kompiuterinių programų praktika, Specialybės baigiamoji praktika vida.gumauskiene@akolegija.lt
JOLANTA KIGUOLIENĖ Lektorė Teisės pagrindai  -  - kiguole@gmail.com
AIDA KLIUKINSKIENĖ Lektorė Rusų kalba I, Rusų kalba II, Kalbos kultūra ir oratorinis menas Kalbos kultūra ir dokumentų valdymas, Kalbos kultūra  -  - aida.kliukinskiene@akolegija.lt
IRENA KUPČINSKIENĖ Lektorė Anglų kalba I  -  - irena.kupcinskiene@akolegija.lt
irena1@takas.lt
JOLITA LEONAVIČIENĖ Lektorė Biuro veiklos organizavimas, Administravimo principai, Biuro veiklos projektavimas ir darbo organizavimas organizavimas Biuro veiklos organzavimas  - jolita.leonaviciene@akolegija.lt
JURGINA LIUDVINAVIČIENĖ  Asistentė Psichologija  -  - jurgina0423@gmail.com
JURGITA MERKEVIČIENĖ  Lektorė Ekonominė statistika  -  -   jurgita.merkeviciene@akolegija.lt
VIRGINIJA PREIKŠIENĖ Lektorė Anglų kalba I, Anglų kalba II  -  - virginija.preiksiene@akolegija.lt
Dr. RAMUTĖ ORENIENĖ  Docentė Psichologija  -  - ramute.oreniene@ldb.lt
ROZALIJA RADLINSKAITĖ  Lektorė Anglų kalba I  -  - rozalija.radlinskaite@akolegija.lt
PALMIRA RODŽIENĖ Lektorė Dokumentų valdymas, Kalbos kultūra ir dokumentų valdymas, Dokumentų valdymas ir korespondencija Dokumentų valdymas ir korespondencija  - palmira.rodziene@akolegija.lt
LAIMA
URBONIENĖ
Lektorė Tarpkultūrinė komunikacija (anglų kalba), Tarptautinis protokolas ir derybų menas - - laima.urboniene@akolegija.lt
AUŠRELĖ VISOCKIENĖ Lektorė Kūno kultūra - - ausrele.visockiene@akolegija.lt
NIJOLĖ
VITIENĖ
Lektorė Komunikacinė elgsena, Tarpkultūrinė komunikacija, Projektų vadyba,Projektų inicijavimas ir planavimas Projektų inicijavimas ir planavimas Projektų valdymo praktika nijole.vitiene@akolegija.lt
VALĖ ZDANAVIČIENĖ Lektorė Matematika, Skaitiniai metodai ir diskrečioji matematika - - vale.zdanaviciene@akolegija.lt