Studijų programa

 

Valstybinis kodas Studijų programa Pradėta realizuoti Specializacija Mokymosi forma ir trukmė Suteikiamas kvalifikacinislaipsnis
1 2 3 4 5
653N20026 Verslo vadyba 2012-09-01 Finansų vadyba, tarptautinio verslo organizavimas NL 3, I 4 Vadybos profesinis bakalauras
653N20026 Verslo vadyba, 2014-09-01 Finansų vadyba, marketingo vadyba, tarptautinio verslo organizavimas NL 3, I 4 Vadybos profesinis bakalauras
653N12006 Tarptautinis verslas, 2015-01-15 - NL 3, I 4 Tarptautinio verslo profesinis bakalauras

 

Valstybinis kodas Studijų programa Pradėta realizuoti Specializacija Mokymosi forma ir trukmė Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis
1 2 3 4 5
65303S135653N44012 Buhalterinė apskaita 2002-09-01 Apskaita biudžetinėse įstaigose, apskaita gamybos bei prekybos įmonėse NL 3, I 4 Buhalterinės apskaitos profesinis bakalauras
653N34005 Finansai 2011-09-01 Privataus sektoriaus finansai, viešojo sektoriaus finansai NL 3, I 4 Finansų profesinis bakalauras
653E40003 Maisto produktų technologija 2014-09-01 - NL 3, I 4 Maisto technologijų profesinis bakalauras

 

Valstybinis kodas Studijų programa
Pardėta realizuoti
Specializacija Mokymosi forma ir trukmė Suteikiama kvalifikacija
1 2 3 4 5
653E21010 Automobilių techninis eksploatavimas
2010-09-01
Automobilių servisas, Automobilių remontas NL 3, I 4 Automobilių transporto inžinerijos profesinis bakalauras
653E21011 Automobilių techninis eksploatavimas
2012-09-01
Lengvųjų automobilių ir motociklų servisas
Krovininių automobilių servisas
NL 3, I 4 Automobilių transporto inžinerijos profesinis bakalauras
653E20003 Sausumos transporto technologijos
2010-09-01
Vežimo sausumos transportu technologijos,
Specialių kelių tiesimo transporto priemonių eksploatavimas
NL 3, I 4 Sausumos transporto inžinerijos profesinis bakalauras
653N18006 Transporto ir logistikos verslas
2013-09-01
Transporto vadyba, transporto logistika NL 3, I 4 Transporto ir logistikos profesinis bakalauras
653H24002 Statinių inžinerinės sistemos
2008-09-01
- NL 3, I 4 Statinių inžinerinių sistemų profesinis bakalauras

Santrumpos: NL – nuolatinės studijos, I – ištęstinės studijos.