Fakulteto taryba

Tarybos pirmininkė – dr. Rūta Petrauskienė, Vadybos ir finansų katedros docentė ir Nuotolinių studijų centro vedėja
Tarybos pirmininko pavaduotoja – lekt. Ingrida Brazionienė, Inžinerijos katedros vedėja
Tarybos sekretorius – Danutė Stadulienė, Vadybos ir finansų katedros lektorė

Tarybos nariai:
* Sigitas Naruševičius, Vadybos ir inžinerijos fakulteto dekanas, Vadybos ir finansų  katedros lektorius
* Milda Budrienė, Vadybos ir finansų katedros lektorė
* dr. Rytis Zautra, Inžinerijos katedros docentas
* Birutė Rakauskienė, Inžinerijos katedros  lektorė
* Arvydas Insoda, II ATE nl grupės studentas
* Jolita Visockaitė, II MPT nl grupės studentė