Kontaktai

Alytaus kolegija
Studentų g. 17
62252 Alytus
Įm. kodas 111965327
Faks. (8 315) 50 308
El.p. rastal@akolegija.lt

ADMINISTRACIJA:

Direktorė Danutė Remeikienė
el. p. danute.remeikiene@akolegija.lt

Direktoriaus pavaduotoja akademinei veiklai Jurgita Merkevičienė
tel. (8 315) 79 366
el. p. jurgita.merkeviciene@akolegija.lt

Direktoriaus pavaduotojas strateginei plėtrai ir infrastruktūrai Nerijus Cesiulis
tel. (8 315) 79 055
el. p. nerijus.cesiulis@akolegija.lt

Vyriausioji buhalterė Dalė Griškonienė
tel. (8 315) 79 254
dale.griskoniene@akolegija.lt

Kanceliarijos vedėja Ona Adomavičienė
tel. (8 315) 79 132
el. p. ona.adomaviciene@akolegija.lt

Inžinerijos ir biomedicinos fakulteto dekanas Sigitas Naruševičius
tel. 8 (6 315) 79 342
el. p. sigitas.narusevicius@akolegija.lt

Informacijos ir ryšių technologijų fakulteto dekanė dr. Lina Kankevičienė
tel. (8 315) 65 012
el. p. lina.kankeviciene@akolegija.lt

Kompetencijų ir mokslo taikomosios veiklos centro vedėja Laima Urbonienė
tel. (8 315) 50 177
el. p. laima.urboniene@akolegija.lt

Tarptautinių ryšių skyriaus vedėja Rozalija Radlinskaitė
tel. (8 315) 50 189
el. p. rozalija.radlinskaite@akolegija.lt

Personalo skyriaus vedėja Romena Šerkšnienė
tel. (8 315) 79 411
el. p. romena.serksniene@akolegija.lt

Karjeros ir ryšių su visuomene centro vedėja Edita Klimavičiūtė
tel. (8 614) 58 607
el. p. edita.klimaviciute@akolegija.lt

Studijų kokybės užtikrinimo skyriaus vedėja Jovita Balčiūnienė
tel. (8 315) 79 826
el. p. jovita.balciuniene@akolegija.lt

Regioninio technologijų centro vedėjas Gintautas Stonys
tel. (8 616) 09 409
el. p. gintautas.stonys@akolegija.lt

Tarptautinių studijų centro vedėja Irena Ivanauskienė
tel. (8 315) 50 173
el. p. irena.ivanauskiene@akolegija.lt

Nuotolinių studijų centro vedėja dr. Rūta Petrauskienė
tel. (8 315) 65 013
el. p. ruta.petrauskiene@akolegija.lt

Studijų centro vedėja Sandra Karpavičienė
tel. (8 693) 91581
el. p. sandra.karpaviciene@akolegija.lt

Archyvo vedėja Danutė Matulionienė
tel. (8 315) 65 015
el. p. danute.matulioniene@akolegija.lt

Maitinimo komplekso vedėja Virginija Dumbliauskienė
tel. (8 315) 50 092
el. p. virginija.dumbliauskiene@akolegija.lt

Organizacijos struktūraĮsigalioja nuo 2017-11-01