Kolegijos taryba

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo 7, 10, 12, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 43, 44, 47, 48, 51, 55, 57, 66, 69, 70, 71, 73, 75, 95 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo (Žin., 2012, Nr. 53-2639) 24 straipsnio 4 dalimi, Alytaus kolegijos statuto, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. lapkričio 2 d. nutarimu Nr. 1298 (Žin., 2011, Nr. 135-6417; 2012, Nr. 92-4778), 25 ir 26 punktais, atsižvelgiant į Alytaus kolegijos 2012 m. lapkričio 22 d. protokolą Nr. V3-62 ir Alytaus kolegijos Studentų atstovybės 2012 m. lapkričio 5 d. protokolą Nr. 29, paskirti nariai į Alytaus kolegijos Tarybą

prof. habil. dr. AIVARAS KAREIVA, Vilniaus Universiteto Chemijos fakulteto dekanas
ALGIRDAS BEITNARAS, AB CITADELE banko Alytaus filialo valdytojas
GEDIMINAS DUNDZYS, VšĮ „Šokėjai” direktorius
prof. dr. MINDAUGAS KIŠKIS, Mykolo Romerio universiteto profesorius, Advokatų kontoros „LAWIN Lideika, Petrauskas, Valiūnas ir partneriai” advokatas
ALGIRDAS KLIMAVIČIUS, UAB „Atea” regioninių projektų vadovas
NERIJUS CESIULIS, skirtas Alytaus kolegijos Studentų atstovybės
Dr. LINA KANKEVIČIENĖ, Alytaus kolegijos Informacijos ir ryšių technologijų fakulteto dekanė, docentė
JURGITA MERKEVIČIENĖ, Alytaus kolegijos direktoriaus pavaduotoja akademinei veiklai, lektorė
VYTAUTAS ŽVINAKEVIČIUS, Inžinerijos katedros lektorius

Vadovaujantis „Viešojo konkurso Alytaus kolegijos direktoriaus pareigoms eiti organizavimo ir direktoriaus tvirtinimo tvarkos aprašu”, š. m. kovo 14 d. Alytaus kolegijoje įvyko direktoriaus rinkimai. Kolegijos direktore išrinkta docentė Danutė Remeikienė.
Viešojo konkurso Alytaus kolegijos direktoriaus pareigoms eiti organizavimo ir direktoriaus tvirtinimo tvarkos aprašas

Tarybos veikla

Tarybos nutarimai