Akademinė Taryba

Alytaus kolegijos aukščiausia akademinės savivaldos institucija yra Alytaus kolegijos Akademinė taryba, kuri priima sprendimus visais svarbiausiais akademinės veiklos klausimais bei kontroliuoja studijų kokybę.
ALYTAUS KOLEGIJOS AKADEMINĖS TARYBOS PIRMININKĖ
Dr. LINA KANKEVIČIENĖ, Informacijos technologijų katedros lektorė

ALYTAUS KOLEGIJOS AKADEMINĖS TARYBOS PIRMININKĖS PAVADUOTOJA
JURGITA MERKEVIČIENĖ, Bendrųjų dalykų katedros lektorė

ALYTAUS KOLEGIJOS AKADEMINĖS TARYBOS NARIAI
prof. habil. dr. AIVARAS KAREIVA, Vilniaus Universiteto Chemijos fakulteto mokslo reikalų prodekanas, Lietuvos mokslų akademijos narys
DANUTĖ REMEIKIENĖ, direktorė
DAIVA ALEKSANDRAVIČIENĖ, Biomedicinos mokslų katedros lektorė
INGRIDA BRAZIONIENĖ, Inžinerijos katedros lektorė
VYTAUTAS ŽVINAKEVIČIUS, Inžinerijos katedros lektorius
DOVILĖ AURYLAITĖ, Alytaus kolegijos studentų atstovybės deleguota atstovė
INGRIDA ALEKSEVIČIŪTĖ, Alytaus kolegijos studentų atstovybės deleguota atstovė
ANDRIUS DUBIKOVAS, Alytaus kolegijos studentų atstovybės deleguotas atstovas

ALYTAUS KOLEGIJOS AKADEMINĖS TARYBOS SEKRETORIUS
SIGITAS NARUŠEVIČIUS, Vadybos ir finansų katedros lektorius

Akademinės tarybos veikla