Akademinė Taryba

Alytaus kolegijos aukščiausia akademinės savivaldos institucija yra Alytaus kolegijos Akademinė taryba, kuri priima sprendimus visais svarbiausiais akademinės veiklos klausimais bei kontroliuoja studijų kokybę.
ALYTAUS KOLEGIJOS AKADEMINĖS TARYBOS PIRMININKĖ
JURGITA MERKEVIČIENĖ, direktorės pavaduotoja akademinei veiklai, Informacijos sistemų katedros lektorė

ALYTAUS KOLEGIJOS AKADEMINĖS TARYBOS PIRMININKĖS PAVADUOTOJA
Dr. LINA KANKEVIČIENĖ, Informacijos technologijų katedros lektorė

ALYTAUS KOLEGIJOS AKADEMINĖS TARYBOS NARIAI
prof. habil. dr. AIVARAS KAREIVA, Vilniaus Universiteto Chemijos fakulteto dekanas, Lietuvos mokslų akademijos narys
DANUTĖ REMEIKIENĖ, Vadybos ir finansų katedros docentė, Alytaus kolegijos direktorė
GINTAUTAS STONYS, Informacijos sistemų katedros vedėjas, lektorius
VYTAUTAS ŽVINAKEVIČIUS, Inžinerijos katedros lektorius
LAIMA URBONIENĖ, Kompetencijų ir mokslo taikomosios veiklos centro vedėja, lektorė
NERIJUS CESIULIS, Alytaus kolegijos studentų atstovybės deleguotas atstovas
JUDITA BALIUKONYTĖ, Alytaus kolegijos studentų atstovybės deleguota atstovė
INGRIDA ALEKSEVIČIŪTĖ, Alytaus kolegijos studentų atstovybės deleguota atstovė

ALYTAUS KOLEGIJOS AKADEMINĖS TARYBOS SEKRETORIUS
SIGITAS NARUŠEVIČIUS, Vadybos ir inžinerijos fakulteto dekanas, lektorius

Akademinės tarybos veikla